Kalkuler kørselspris fra Odense til din nuværende adresse, eller indtast alternativ adresse.
Prisen pr. km er Kr. 1,50 hver vej.